A bejelentés

Az adóalanyiság választásának bejelentésére rendszeresített nyomtatványokat kell benyújtani. A ‘T101E nyomtatványon azaz egyéni vállalkozó teheti meg a bejelentését, aki szerepel az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a vállalkozói nyilvántartásban.
A ‘T010-es nyomtatványon teheti meg az adóalanyiság választásával kapcsolatos nyilatkozatát, aki a nyilvántartásban nem szerepel, de a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján egyéni vállalkozónak minősül. A bt, a kkt és az egyéni cég a ‘T201T nyomtatványon nyilatkozhat. Ezek alapján a bejelentés végrehajtható okiratnak minősülnek, amely alapján az adóhatóság a kisadózó vállalkozás a tételes adót a folyószámlán előírja.

A már működő adózók esetében az adóalanyiság választásával kapcsolatos nyilatkozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénye alapján visszavonható az adóalanyiság kezdete előtt, mivel a visszavonáskor az adózó még tartozott adóalanyiság alá. Érdemes megjegyezni, hogy az adózó bármikor bejelentkezhet a KATA hatálya alá, ebből a szempontból nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény határidő számításra vonatkozó rendelkezéseit.


Az adózó a nem volt jogosult az adóalanyiság választására, akkor a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény alapján az alanyisága nem valósulhat meg, ez által nem is szűnhet meg, mivel nem vált kisadózóvá. Értelemszerűen nem vonatkozik rá az újra választási feltételként megjelölt tilalom sem. Ez a tilalom azokra vonatkozik, akik adóalannyá váltak és a későbbiek során az adóalanyiságuk megszűnt.


A kisadózó vállalkozásnak be kell jelenteni a kisadózó vagy kisadózóknak a nevét, címét, adóazonosító és társadalombiztosítási azonosító jelét. Egyéni vállalkozó esetén az adóalany az egyéni vállalkozót mint magánszemélyt jelenti be, az egyéni cég pedig a tagot kisadózóként. A bt, kkt esetében fontos megérteni, hogy a vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó vállalkozással megbízási jogviszonyban álló és személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni. A vállalkozás tevékenységében a bt, kkt kisadózóként be nem jelentett tagja kizárólag munkaviszony keretében működhet.
Amennyiben a tevékenységben új kisadózó vesz részt, vagy egy kisadózó kilép, akkor a bejelentett adatok tények változását az adóhatósághoz 15napon belül kötelező bejelenteni. A főállású és mellékállású kisadózó közti különbségtétel azért lényeges, mivel a főállású kisadózó vállalkozás tételes adója havi 50ezer forint vagy magasabb adótétel választás esetén 75ezer forint, míg a mellékállású kisadózók esetében 25ezer forint.

A bejelentés
Scroll to top