A katások áfabeli jogállása

A kisadózó számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény számlázásra vonatkozó rendelkezései alapján köteles kiállítani, ugyanakkor a számlán köteles feltüntetni a „kisadózó” kifejezését. A vállalkozásnak érdemes áfa szempontjából az alanyi adómentességet választania, azonban ez nem szükségszerű. A már működő adózók esetében a bejelentéskor figyelembe kell venni, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. paragrafusa alapján alanyi mentességet csak a következő évre lehet választani.
Az alanyi adómentesség abban az esetben válaszható, ha az adóalany összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek összege a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben várhatóan nem haladja meg a 8 millió forintot. Az év közben alakult adózó esetében az értékhatárt időarányosan kell vizsgálni.

Az alanyi adómentesség megszűnik év közben, ha a bevétel összege meghaladja a 12 millió forintot. Azon ügylet esetében, amelynek ellenértékével meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárt, az alanyi adómentesség már nem alkalmazható. Bejelentkezési kötelezettség keletkezik az alanyi adómentesség megszűnésére. Alanyi adómentesség választására vonatkozó joggal a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet. Az alanyi adómentesség megszűnése önmagában a kataalanyiságot nem befolyásolja.
Az áfakód változásával kapcsolatos rendelkezések, jelentősen befolyásolhatják az adókötelezettséget.

A katások áfabeli jogállása
Scroll to top