Az adóalanyiság megszűnése

Az adóalanyiság megszűnik amikor bejelentés hónapjának utolsó napjával megszűnik, vagy a kisadózó egyéni vállalkozói jogállásának megszűnésekor. A kisadózó vállalkozásnak minősülő egyéni cég, bt, kkt esetén, jog utód nélkül marad. Az adóalanyiság szankció jelleggel is megszűnhet, ekkor az adóhatóság határozattal értesíti az adózót.

Megszűnik amikor a társaságnak nem magánszemély tagja lesz. Az adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés miatt, mulasztási bírságot megállapítható határozat a vállalkozás terhére az adó- vagy vámhatóság be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy számla- nyugtaadás elmulasztásáért, igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért bírságot, jövedéki bírságot állapít meg. A kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot, rendelkező határozat alapján az adóalanyiság megszűnik.
Az adóalanyiság megszűnik, hogyha bérbeadásból származó bevétel megszerzését megelőző nappal, azzal, hogy a  bevétel megszerzését követő 15 napon belül az adózó köteles az állami adóhatósághoz bejelenteni a megszerzésének időpontját. A végelszámolás, a felszámolás illetve a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal.

Értelemszerűen megszűnik az adóalanyiság, ha a vállalkozás kijelentkezik a törvény hatály alól, vagy úgy alakul át, hogy a jogutód már nem választhatná a katát, ez akkor következik be, ha a bt kft formába alakul át. Nem eredményezi az adóalanyiság megszűnését, hogyha kkt alakul át betéti társasággá.
Fontos azt is tudni, ohgy az egyéni vállalkozó és az egyéni cég között nincs jogelőd-jogutód kapcsolat.Amennyiben az egyéni vállalkozó a tételes adót alanyaként átalakul egyéni céggé, onnantól az egyéni cég is választhatja a katát.

Információnk szerint, az adóalanyiság megszűnésének egyik leggyakoribb oka a 100 ezer forintot meghaladó adótartozás. A kisadózó vállalkozás adóalanyisága a naptári év utolsó napján fennálló 100 ezer forintot meghaladó adótartozás miatt szűnik meg. Azzal, hogy az adóalanyiság megszüntetéséről rendelkező határozat  napját magába foglaló hónap utolsó napja. A tartozások vizsgálata során kizárólag a folyószámla nettó egyenlegét veszik figyelembe.

Az adóalanyiság megszűnése
Scroll to top