Adóbevallási határidők

Segítünk eligazodni a fontosabb határidők között, melyek a leggyakrabban merülnek fel a vállalkozásoknál. Az egyes adónemekhez tartozó befizetési határidők általában megegyeznek a bevallási határidőkkel. (ha ez a határidő hétvégére, vagy ünnepnapra esik, akkor a következő munkanap)

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

KATA befizetési határideje a tárgyhónapot követő hónap 12.
KATA 2021
-es évre vonatkozó bevallás beadási határideje: 2022. február 25.
Amennyiben az adott adóévben a kisadózó bevétele meghaladja a 12 millió forintot, akkor a meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie. A százalékos mértékű adó fizetési határideje: 2022. február 25.

Fontos! 2021.01.01-től ha az adott évben az egy kifizetőtől származó bevétel meghaladja a 3.000.000,- Ft-ot, a kifizető  a 3.000.000,- Ft feletti rész után 40% mértékű különadót fizet!

KATA 2022-as évre vonatkozó bevallás beadási határideje: 2023. február 25.
Amennyiben az adott adóévben a kisadózó bevétele meghaladja a 12 millió forintot, akkor a meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie. A százalékos mértékű adó fizetési határideje: 2023. február 25.

Fontos! Az adatszolgáltatás kétirányú, mert annak az adóalanynak is van a tárgyévet követő év március 31-ig adatszolgáltatási kötelezettsége, aki KATÁ-s adóalanytól a tárgyévben egymillió Forintot elérő összegben fogad be számlát.

Megszűnő vállalkozások esetében a határidő a megszűnést követő 30. nap.

Általános forgalmi adó (ÁFA) bevallási és befizetési határidők
Havi ÁFA bevalló tárgyhót követő 20. nap
Negyedéves ÁFA bevalló negyedévet követő hónap 20-a
Éves ÁFA bevalló tárgyévet követő év február 25.
Társasági adó (TAO) bevallásának és megfizetésének határideje tárgyévet követő május 31.
Cégautó adó
Bevallás és megfizetés határideje negyedévet követő 20. nap
Személyi jövedelemadó (SZJA)

Egyéni vállalkozók 2021. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2022. május 20.

Fontos! Az egyéni vállalkozó vállalkozói adóelőleg bevallásra nem kötelezett, de negyedévente a vállalkozói jövedelemük után előleget kell számolniuk, és a negyedévet követő hónap 20-ig megfizetniük!
Magánszemélyek adóbevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2022. május 20.

Egyéni vállalkozók 2022. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2023. május 20.
Magánszemélyek
adóbevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2023. május 20.

Iparűzési adó

Iparűzési adó bevallása tárgyévet követő május 31.
Előleget kétszer fizetünk a tárgyévre: 2022. március 15-ig, illetve 2022. szeptember 15-ig.

Azok a vállalkozók, akik a KATA hatálya alá tartoznak és a tételes adóalap meghatározást választották, azok nem kötelezettek adóbevallás benyújtására. Nekik az önkormányzat saját hatáskörben írja elő a fizetési kötelezettséget két egyenlő részletben: tárgyév március 15. és szeptember 15-ei befizetési határidővel. Ebben az eseten az adóalap (függetlenül a bevétel nagyságától) 2.500.000 Forint.

Kereskedelmi és Iparkamarai regisztrációs díj (5.000,- Ft/év)

Befizetési határidő:  2022. március 31.

Fontos! 2022.01.01-től a kamarai regisztrációs díjat már nem a területileg illetékes kamarához kell fizetni, hanem a Kereskedelmi és Iparkamara központi számára, melyről a kamara honlapján tájékozódhat!