A kataalanyiság

Az adó alanyának azt a kisadózó vállalkozást kell tekinteni, aki az állami adóhatósághoz (NAV) bejelenti, hogy adókötelezettségét a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezései szerint teljesíti.

A kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó, egyéni cég és kizárólag magánszemély taggal rendelkező kkt és bt minősül, azzal a kikötéssel, hogy a bt, a kkt és az egyéni cég az adóalanyiság időszak alatt nem tartozik a számvitel törvény hatálya alá. A tételes adót jogszerűen választó vállalkozó esetében maga az egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén annak tagja, közkereseti társaság és betéti társaság esetén pedig a társaság kisadózóként bejelentett magánszemély tagja.


Az adóalanyiságot választhatja azaz egyéni vállalkozó is, aki szüneteltetni a tevékenységét, de akkor érdemes megtenni a választást, ha a következő hónap első napjától az adózó folytatja a tevékenységét.


Az adóalanyiság a választást követő hónap első napjával jön létre. A már működő vállalkozások esetében az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre, tehát év közben is választható, bármikor. A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg teljesítheti, hogy ebben az esetben adóalanyiság vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával, vagy a létesítő okirat ellenjegyzésének napjával jön létre.
A társaság a létesítő okirat ellenjegyzése és a cégbejegyzés közötti időszakban sem lesz társasági-adó, nem alanya a számviteli törvénynek, így beszámoló készítése felesleges.

A kataalanyiság
Scroll to top