A kata mértéke és megfizetése

A kisadózó vállalkozásnak a főállású kisadózó után havi 50 ezer, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie. Abban az esetben, ha a vállalkozás több kisadózót jelent be, akkor minden személy után külön-külön kell megfizetni az adót. A tárgyhónap bármely napján a kisadózó főállású adózónak minősül, akkor a fizetendő adó mértéke 50 ezer forint. Fontos, hogy a bejelentett kisadózók után a bejelntés hatly alatt megkezdett minden naptári hónap a tételes adó egészét kell megfizetni.

A főállású kisadózó esetében választható az emelet összegű tételes adó megfizetése is. Nem kötelező, de a magasabb ellátási alap elérése és a szolgálati idő kedvezőbb figyelembevétele miatt meggondolandó. A kisadózó válallkozás magasabb, 75 ezer forint összegű tételesadó-fizetése kötelezettséget választ a főállású kisadózó után, a nyilatkozat az adóalanyiság választásának bejelentésekor és a bejelentést követően is megtehető.
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény meghatározza azt is, hogy mely időpontig áll fenn a magasabb összegű fizetési kötelezettség. Az emelt összegű adó vállalása esetén az ellátások számításának alapja 150 ezer forint, ami a nyugdíj és a táppénz szempontjából előnyösebb. Az adót minden kisadózó után egyszeresen kell megfizetni még akkor is, ha a társasággal több, párhuzamos jogviszonya áll fenn a kisadózónak.

A tételes adót a kisadózó a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

Amennyiben a kisadózó a naptári év minden hónapjára köteles a tételes adót megfizetni, akkor a vállalkozás bevételének a naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó része után 40 százalék adót kell fizetnie. Ha a kisadózó szünetelteti a tevékenységét, vagy év közben jelentkezik be KATA alá, akkor a 40 százalék adót a bevétel azon része után kell megfizetni, amely meghaladja az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és havi 1 millió forint szorzatát.
A százalékos mértékű adó megfizetése nem mentesíti a kisadózó vállalkozást a tételes adó megfizetése alól. A százalékos mértékű adót az adóévet követő év február 25. napjáig kell bevallani, vonatkozó nyilatkozattal együtt. Ha az adóalanyiság év közben megszűnik, akkor az adóalanyiság megszűnését követő 30 naptári napon belül kell nyilatkozni a bevételről. A 40 százalék adót ezen időpontig be is kell fizetni, amennyiben a bevételi értékhatár átlépése miatt, kötelezettségi állapítható meg. Az évi 12 millió forint bevételi határ nem duplázódik akkor sem, ha a tagok közül például két kisadózó vesz részt a vállalkozásban

A kata mértéke és megfizetése
Scroll to top